Disclaimer

DISCLAIMER​

Hoewel bij het vervaardigen en het onderhouden van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor eventuele fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaardt MBE More Beauty Exploitation daarvoor geen aansprakelijkheid. MBE More Beauty Exploitation kan dan ook geen garantie bieden dat deze website werkt zonder gebreken of dat deze website en/of de daaraan gekoppelde servers vrij zijn van enige onvolkomenheden. MBE More Beauty Exploitation is niet aansprakelijk voor- en kan geen garantie geven aangaande de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag zonder toestemming worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of op andere wijze.